Rodo

RODO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe WEGA Edyta Hajszprych, ul. Dolna 14A, 98-220 Zduńska Wola

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: salonwega@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, m. in.

podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, instytucjom udzielającym dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, kurierom, firmom transportowym oraz spedycyjnym, firmie świadczącej usługi rachunkowe, firmie świadczącej usługi IT, dostawcom usług hostingowych, dostawcom systemów i oprogramowania, firmie ubezpieczeniowej.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X